keskiviikko 25. kesäkuuta 2008

Välihuomio

Kirjat kannattaa edelleenkin kommentoida lukemalla vain vähän alusta, joten heti huomio tuohon Kumitontun edellisen postauksen kommentissa esittelemään tutkimukseen.

Tutkimus esittää jälleen kerran väärinkäsityksen patriotismista ja nationalismista.

Sosiaalipsykologiassa on empiirisesti tutkittu sekä myönteiseksi
miellettyä ’patriotismia’, jossa omanarvontunto ei merkitse toisten arvon
alentamista että kielteiseksi miellettyä ’nationalismia’, jossa omanarvontunne
perustuu toisten yläpuolelle asettumiseen.

Patriotismi on kyllä yleensä käsitetty aika puhtaaksi tunteenomaiseksi isänmaallisuudeksi ja ylpeydeksi kotimaasta, mikä on sinänsä ihan arvostettava ja hyvä asia , mutta joka ei sinänsä ota varsinaisesti mitään poliittista tai eteenpäin katsovaa kantaa. Nationalismi taas on pyrkimystä kaikkien kansojen itsemääräämisoikeuteen. Se arvostaa tietoisesti ja poliittisesti myös muiden kansojen itsemääräämisoikeutta ja pyrkii ideaaliin, jossa kaikilla kynnelle kykenevillä kansoilla olisi täysi valtiollinen itsenäisyys.

En tiedä mistä tuo väärinkäsitys on levinnyt, mutta valistunut veikkaus on USA, kuten aina. Jenkkien pitää jotenkin perustella oma isänmaallisuutensa sitä vastaan, että he monesti toimivat kansainvälisessä politiikassa kansojen itsemääräämisoikeutta tukahduttavasti. Koska nationalismi korostaa juuri kansojen itsemääräämisoikeutta siitä tulee reaalipoliittinen paha. Ja toinen ilmeinen syyllinen on tietysti se, että Saksan Toista maailmansotaa edeltäneet kansallissosialistit samaistetaan sellaisenaan nationalismiin. Mikä tietysti on historiallinen vääryys ja varsin naurettavaa etenkin Suomessa, jossa meillä on omasta takaa historiallinenkin esimerkki paljon terveemmästä ja sivistyneemmästä nationalismista.

En nyt tiedä onko tuo käsitemäärittely niin tärkeää, mutta minusta sillä on ainakin jotain merkitystä. Nimenomaan patriotismissa ei ole mitään pidäkkeitä sille, etteikö se muuttuisi kansalliskiihkoiseksi valloitushaluksi, kun taas poliittisessa nationalismissa pidäkkeet ovat vahvoja ainakin teoreettisella tasolla.

5 kommenttia:

I.P. kirjoitti...

Käsitteiden määritteleminen on erittäin tärkeää kahdestakin syystä:

Ajattelu ja keskustelu tapahtuu nimenomaan käsitteillä, joten on tärkeää tietää mitä tietty käsite tarkoittaa. Muuten puhutaan omenapiiraasta ja öljynjalostuksesta.

Käsite (kuten muukin kieli) elää ja muuttuu. Kuten tässäkin tapauksessa on käynyt, tietyn sanan/käsitteen merkitys saattaa muuttua merkittävästikin. Niinpä kieltä pitää tarkastella, jotta jatkossakin pystyttäisiin kommunikoimaan tehokkaasti.

Nationalismi-käsitteen muuttumisen taustalla lienee se, että erilaiset fasistiset ym. ääriliikkeet ovat käyttäneet sitä omiin tarkoituksiinsa. Näin se on muuttunut kuvaamaan eri asiaa kuin mitä se on ehkä alunperin tarkoittanut. Patriotismi on taas siirtynyt puolestaan tarkoittamaan myöskin eri asiaa.

IDA kirjoitti...

No juu. Kansallisissa kysymyksissä on se ongelma, että ne eivät oikein asetu poliittisille oikeis/vasemmisto - akseleille.

En nyt tiedä ovatko fasistit varsinaisesti käyttäneet nationalismia omiin tarkoituksiinsa. Periaatteessa kaikki poliittiset suuntaukset ovat. Ja sama pätee oikeastaan vielä voimakkaammin patriotismiin. Neuvostoliitossakin piti olla hyvin isänmaallinen ja isänmaallinen kuvasto oli erittäin näkyvää ja suurta.

Anonyymi kirjoitti...

Patriotismi ja isänmaallisuus yhtä kaikki. Valtio on mielikuvitusta ja mitä herkempi suhde mielikuvitukseen on, sitä vaarallisempaa se on kaikille.

IDA kirjoitti...

"Patriotismi ja isänmaallisuus yhtä kaikki."

Jep. Näillä tarkoitetaan nimenomaan samaa asiaa. Isänmaallisuus on patriotismi suomeksi.

"Valtio on mielikuvitusta ja"

Radikaali näkemys. Kaikki sosiaaliset konstruktiot ovat mielikuvitusta? Takaisin luontoon?

"mitä herkempi suhde mielikuvitukseen on, sitä vaarallisempaa se on kaikille."

En sanoisi noin. Herkkyys on yleensä vain hyvästä.

I.P. kirjoitti...

"Periaatteessa kaikki poliittiset suuntaukset ovat."

Näin on, mutta käsitteen merkityksen muuttumisen on aiheuttanut se, että sitä on käytetty tuhoisaan tarkoitukseen tuhoisin seurauksin. Tästä se on saanut negatiivisen merkityksen. Kaikki poliitikot ovat käyttäneet käsitettä, mutta muutoksen on aikaansaanut nk. äärikäyttäjä.

anonymous sanoi:

"Valtio on mielikuvitusta ja mitä herkempi suhde mielikuvitukseen on, sitä vaarallisempaa se on kaikille."

Valtiohan ei ole mielikuvitusta missään tapauksessa. Yleensä se on maastoon tarkasti merkitty alueellinen kokonaisuus, jota homo sapiens yksilöt vartioivat erinäisin väkivaltavälinein.

Se on myös olemassa käsitteenä, kuten Suomi, joka kertoo kuulijalleen tarkalleen mistä puhutaan. Tämä käsite tietysti on olemassa ihmisten päissä, mutta se ei tee siitä 'mielikuvitusta'.

Siinä taas anonymous on oikeassa, että jos on 'herkkä' (jonka käsitin tarkoittamaan luottamusta) suhde mielikuvitukseen todellisuuden kustannuksella, niin siitä ei hyvää seuraa.