tiistai 2. joulukuuta 2008

Käsitteet selviksi

Maahanmuuttokeskustelun yksi ongelma on ollut käsitesekaannus. On puhuttu päällekkäin siirtolaisista, pakolaisista ja turvapaikanhakijoista sekoittaen ne iloisesti toisiinsa. Tosin myös Suomen valtion politiikka on ollut tässä osallisena, koska nimenomaan sitä on tehnyt niin, että nuo käsitteet pyritään sekoittamaan.

Nyt kun keskustelu on todella lähtenyt käyntiin myös maakunnallisesti, niin on hyvä huomata, että käsitteisiin todella paneudutaan. Pudasjärven kaupunki toteaa maahanmuuttajien kotouttamisohjelmassaan:

Maahanmuuttaja on yleiskäsite, joka tarkoittaa kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä. Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa pysyvässä tarkoituksessa toiseen maahan hankkiakseen sieltä toimeentulotukensa. Siirtolaiseksi luetaan myös avioliiton vuoksi maahan muuttavat, mutta ei opiskelijoita tai turisteja.


Noinhan todellakin tällä hetkellä niin sanotun työperäisen maahanmuuton, joka on korvaamassa käsitettä siirtolaisuus, kohdalla todellakin on. Kun ei ole työvoimapulaa, eikä ole tulossa työvoimapulaa, laajemman siirtolaisuuden määritelmäksi jää juuri tuo. Kiitettävää rehellisyyttä Pudasjärven kaupungilta.

Käytännössä maahanmuuton lisääntyminen tapahtuukin turvapaikanhaun kautta. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen toteaa sen, minkä valistuneet ajattelijat totesivat jo vuosia sitten: Tilanne on räjähtämässä käsiin juuri nyt. Pajusen ennustuksista on huomattava, että turvapaikanhakijoiden määrät ovat koko ajan kasvussa eivätkä ne pysy tällä tasolla missä ne nyt ovat. Ja kuten Pajunen toteaa käytännössä jokainen hakija saa turvapaikan. Se johtuu siitä politiikasta, jota Suomessa on tehty.


Pudasjärvibongaus via ja via

Ei kommentteja: