sunnuntai 16. marraskuuta 2008

Tuttu ja turvallinen

Auringonlasku ( öljy )

Nyky-yhteiskunnan eetokseen sisäänkirjattu vaatimus jatkuvasta, elinikäisestä uuden oppimisesta, kaiken erilaisuuden avoimesta kohtaamisesta ja ennakkoluulottomuudesta mitä tahansa asiaa kohtaan on kylmä, tunteeton ja väärä vaatimus, josta kärsii eniten se osa väestöä, jota sosialistinenkin yhteiskuntatieteilijä kutsuu alaluokaksi.