tiistai 21. joulukuuta 2010

Hidasta, mutta niin varmaa

Pakko kehua pitkästä aikaa valtiota. Lähestyin heinäkuussa 2008 valtakunnansyyttäjän virastoa seuraavan aiheen merkeissä: 1 ja 2. Tänään sitten sain kauan odottamani vastauksen. Se oli lievä pettymys, koska valtakunnansyyttäjän virasto selkeästi kieltäytyi ryhtymästä kriitikokseni, mutta toisaalta onhan tässä muutenkin havaittu, että mitään tason nousua tuskin olisikaan odotettavissa.


Päätös 21.12.2010
Dnro 10/92/08
Markku Stenholm

Valtakunnansyyttäjänvirastoon 14.7.2008 lähettämänne kirjoitus Julkaistavien tekstien laillisuus
Te olette kirjoituksessanne kertonut olevanne huolissanne laittomien kirjoitusten leviämisestä internetissä, ja että haluatte itse toimia lain edellyttämällä tavalla. Olette pyytänyt, että tekstienne laillisuudesta annetaan täst'edes selkeä lausunto ennen kuin julkaisette ne sivuillanne. Olette pyytänyt joko julkaisulupaa tai kieltoa syyt eriteltyinä kirjoitukseenne liittämiinne kahteen tekstinäytteeseen, viiden arkipäivän kuluessa.

Suomen perustuslain (11.6.1999/731) 12 §:n mukaan jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tämä tarkoittaa muun muassa, että viranomaisten ylläpitämä ennakkosensuuri on maassamme kielletty (sivuutan nyt lain tarkoittamat lasten suojelemiseksi välttämättömät rajoitukset). Viranomaisilla on sitä vastoin oikeus puuttua lainvastaisten ilmaisujen levittämiseen jälkikäteisin, lailIisin ja suhteellisuusperiaatteen kannalta hyväksyttävin toimenpitein.

Jos haluatte etukäteen selvittää kirjoitustenne levittämisen laillisuus pyydän, että käännytte asianajajan tai vastaavan lakimiehen puoleen.

Kirjoituksenne ei anna aihetta valtakunnansyyttäjän toimenpiteisiin.

Valtakunnansyyttäjän valtuuksin
vaItionsyyttäjä
Mika Illman

Ei kommentteja: