perjantai 29. marraskuuta 2013

Sosialidemokraatit esittävät vaihtoehdon


Seuraava keskustelu Tampereen valtuustosta on niin kuvaava, että en malta olla lainaamatta sitä tähän kokonaisuudessaan. Se puhuu itse puolestaan.

Ensin työläispoliitikko esittää perustellun huolensa:

Arvoisa puheenjohtaja,
Täällä Suomessa luullaan etteivät Kreikan kokemat talousongelmat ja yhteiskunnallinen rauhattomuus voisi koskaan toteutua Suomessa. Suomesta on kuitenkin hyvää vauhtia tulossa Pohjolan Kreikka, sillä Suomen hallitus ei ole tehnyt mitään taloudellisen syöksykierteen katkaisemiseksi. 
Tampereen vasemmalta oikealle ulottuvan pormestarikoalition kokoonpano vastaa toimintakyvyttömän Suomen hallituksen kokoonpanoa. Talouden tasapainottamisen sijasta pormestarin talousarvio on tehty tyydyttämään kokoomuksen, Vasemmistoliiton, vihreiden ja demareiden investointitavoitteita sulle-mulle-tyyliin.
Vuoden 2014 talousarvioehdotus ei estä Tamperetta päätymästä samoihin pitkällä aikavälillä syntyviin ongelmiin, joista Kreikassa jo kärsitään. Kreikan yhteiskunnalliset levottomuudet johtuvat muun muassa ylisuuresta virkakoneistosta, rajusta velkaantumisesta sekä maahanmuutosta. 
Kaupunki velkaantuu rajulla investointitahdilla, joka taloussuunnitelman mukaan nousee vuonna 2017 lähes kaksinkertaiseksi eli 258 miljoonaan euroon. Tämä velkaelvytys ei tule elvyttämään kuten ennen vanhaan, koska nykyisin työvoima ja rakennusmateriaalit ovat suuressa määrin peräisin ulkomailta. Kannattaa lukea uusimmasta Kanava-lehdestä Juhani Junnilan artikkeli elvytyseurojen pakenemisesta ulkomaille. 
Valtuutettu Jari Niemelä (sd) luetteli vanhoja kliseitä maahanmuuton ja kansainvälisyyden puolesta, joten lisään tuoreempaa faktaa aiheeseen.
Maahanmuuttokustannuksista kaupungille koituvien kokonaiskustannusten selvittäminen on tehty varsin vaikeaksi, mutta jo intuitio kertoo että kyseessä täytyy olla suuri menoerä. Yksiselitteisesti maahanmuuttoon jäljitettävissä olevien kaupungin kustannusten euromäärä oli vuonna 2012 noussut 2,5-kertaiseksi neljässä vuodessa. Koska ei ole näyttöä siitä, että viimeaikaiset kaupungin menoleikkaukset olisivat vielä ulottuneet maahanmuuttomenoihin, Perussuomalaiset tekivät ryhmäpuheessaan vuoden 2014 talousarvioon esityksen 200 000 euron vähentämiseksi maahanmuuttoon liittyvistä menoista. Motivoin valtuutettuja kannattamaan esitystäni Kunnallisalan Kehittämissäätiön tutkimuksella, jonka mukaan kuntalaiset halusivat ylivoimaisesti eniten säästötoimien kohteeksi nimenomaan maahanmuuttomenot. 
Pormestarin talousarviossa esitetään kunnallisveroasteeseen 0,75 prosenttiyksikön korotusta vaikka edellisestä korotuksesta on vain vajaa neljä vuotta. Korotukseen tulee suhtautua ehdottoman kielteisesti koska se tekee työn tekemisestä entistä heikommin kannattavaa ja kaupunkilaisten ostovoiman heikkenemisen kautta se heikentää talouskehitystä entisestään. Kunnallisvero on työhön kohdistuva vero, jota entiset työväenpuolueet SDP ja Vasemmistoliitto sekä “työväenpuolueeksi” julistautunut kokoomus ovat mielellään nostamassa. Selitys tähän on se, että nämä puolueet entistä enemmän edustavat yksityisen sektorin palkansaajien sijasta virkamiesjäsenistöään, joiden palkka maksetaan verovaroista. Kun lopuksi kerron että puolueista vihreiden kannattajissa on tutkitusti suurin julkisella sektorilla työskentelevien osuus, niin olen maininnut kaikki pormestarikoalition ”iloisia veronmaksajia” edustavat puolueet. 
Myös kiinteistöveron 0,05 prosenttiyksikön korotukseen tulee suhtautua kielteisesti. Pitää muistaa että pormestarikoalition kaupunginvaltuutettuina toimivat hallituspuolueiden kansanedustajat ovat nostaneet kiinteistöveroa myös eduskunnassa. Asunnon omistamisen lisäksi myös asunnon hankkimiskustannukset ovat nousseet. Tänä vuonna verojen osuus asunnon hinnasta on noussut noin 45 prosenttiin, koska Suomen hallitus on korottanut varainsiirtoveroa. Kehitys on johtanut siihen, että auton lisäksi myös oman katon alla asumisesta on tullut julkiselle vallalle lypsylehmä.
Amurin kansainvälisestä koulusta käytävään keskusteluun liittyen minä muistutan siitä, mikä on se oikea ongelma. Ongelma on se, että kansainvälisen koulun myötä vietiin Amurin lapsilta suomenkieliset luokat, vaikka suomenkielisten luokkien säilyttämiseksi kerättiin tuhansia nimiä adressiin. 
Lopuksi ilmoitan luopuvani tämän kokouksen kokouspalkkiosta, eli olen mukana kaupungin säästötalkoissa.
Sitten demariälymystöä edustava poliittinen ruhtinas vastaa:

Arvoisa puheenjohtaja,
Itseasiassa mun piti puhua varhaiskasvatuksesta, perusopetuksesta, liikunnasta, ennaltaehkäisevästä palvelusta, mutta ei ole fiilinkiä puhua siitä nyt. En tiedä kuuntelitteko tarkasti perussuomalaisten valtuutettu Luodon edellistä puheenvuoroa, jossa hän otti esille Kreikan tilanteen ja rinnasti sen korruptiota, veronkiertoa ja muuta täällä neljän merkittävän valtuustoryhmän toimintaan ja rooliin mainiten erikseen kokoomuksen, sosiaalidemokraatit, vihreät ja Vasemmistoliiton
Perussuomalaiset luovat tänne huonoa, ikävää ilmapiiriä puheillaan, jotka ovat raukkamaisia, vääristeleviä niin historiallisesti kuin arkipäivänkin osalla. Levitätte väärää tietoa ja mielikuvaa. 
Toivon, että harkitsette ryhmänäkin näitä puheenvuoroja vaikka tiedän että teillä on siellä valtuutettuja jotka ymmärtävät asemansa. 
Mitä tulee maahanmuuttajiin, niin kun nyt kuljen lähes päivittäin Helsingissä, niin näen omin silmin ja tiedän sen, että Helsingin kaupungin joukkoliikenne, ei palvelutoiminta, ei siivoustoiminta, ei monet muutkaan toimisi ollenkaan ilman maahanmuuttajia, jotka ovat valmiita tekemään sellaisia töitä, jotka eivät erityisistä syistä suomalaisia välttämättä kiinnosta.

Valtuutettu Luoto, se on todella raukkamaista rinnastaa Kreikan korruptoitunutta hallintoa suomalaisiin puolueisiin, jotka ovat tehneet merkittävää isänmaallista työtä Suomessa

Että näin. Pienessä mittakaavassa tuosta vastauksesta tulee mieleen, jopa Marie Antoinette toki sillä erolla, että Marie Antoinette edusti aitoa sivistystä kuitenkin. Ei "ruhtinaallista" demariälymystöä.

2 kommenttia:

Kumitonttu kirjoitti...

Täydellinen bloggaus perjantain kunniaksi, kiitos. Sosdem on mielenvikaisuutta.

IDA kirjoitti...

Olepa hyvä!

Muista, että perjantai on viikon abstinenssipäivä ;)