tiistai 14. heinäkuuta 2009

Kansalaiskysymys ( EU )

5. KANSALAISILLE YHTENÄISEMPI YHTEISKUNTA: EU:N VASTUU JA SOLIDAARISUUS
MAAHANMUUTTO- JA TURVAPAIKKA-ASIOISSA

Maahanmuuttovirtojen hallinnan tehostaminen on EU:ssa lähivuosien suurimpia haasteita, etenkin kun sen oma väestö ikääntyy. Maahanmuutto on EU:n väestönkasvun kannalta merkittävä tekijä, ja pitkällä aikavälillä sillä on ratkaiseva vaikutus EU:n taloudelliseen suorituskykyyn.
Yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan luominen on lähivuosien keskeinen painopistealue, kuten kesäkuussa 2008 annetussa tiedonannossa todetaan. Solidaarisuuden on oltava yhteisessä politiikassa keskeisellä sijalla, ja EU:n on myönnettävä lisää tukea niille jäsenvaltioille, joihin suurimmat maahanmuuttopaineet kohdistuvat. EU:n lähivuosien toiminta keskittyy Euroopan maahanmuutto- ja turvapaikkasopimuksen periaatteiden ja tavoitteiden täytäntöönpanoon. Asiaa käsitellään neuvostossa säännöllisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä maahanmuuton hallintaan liittyviin rahoitustoimiin: on laadittava arviointi, jonka perusteella voidaan määritellä, vastaavatko nykyisten välineiden jakoperusteet edelleen jäsenvaltioiden tarpeita ja maahanmuuton uusia suuntauksia.
[...]
Turvapaikkasäännöstön toisen vaiheen säädösten saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja niiden soveltamista sekä käytänteiden ja liitännäistoimien lähentämistä on tarkoitus arvioida perusteellisesti. Arvioinnin pohjalta EU vahvistaa ennen vuoden 2014 loppua vastavuoroista tunnustamista koskevan periaatteen, jota sovelletaan kaikkiin turvapaikkahakemusten perusteella tehtyihin suojeluaseman myöntämistä koskeviin päätöksiin. Periaatteen ansiosta suojelupäätöksiä voidaan siirtää jäsenvaltiosta toiseen ilman että EU:n lainsäätäjän tarvitsee laatia tätä varten erityisiä mekanismeja.


Lähde: Rakkauden ministeriö.

Tuossa lukee: EU:n on myönnettävä lisää tukea niille jäsenvaltioille, joihin suurimmat maahanmuuttopaineet kohdistuvat.

Suomen hallituksen mukaan vuonna 2010, kun suuret ikäluokat alkavat todenteolla eläköityä, iskee todella voimaperäisesti globaali työvoimapula. Tällöin ne maat, joilla noita siirtolaisia on eniten ovat todella vahvassa etulyöntiasemassa. Kysyn siis, miksi muka niitä pitäisi erityisesti vielä tukea?

3 kommenttia:

Unknown kirjoitti...

Me ei siis saataisi sitten niin mitään! EU on paska puulaaki, ne ei tiedä, että kaiiki maailman pakolaiset ovat tulossa Suomeen. Olen lukenut Hommaforumia ja tiedän tämän jutun ihan varmasti. Siellä tohtoritkin tästä ovat puhuneet ja laivan kapteenit ja yksi konemieskin.

IDA kirjoitti...

Aika huono. Hieno nikki antoi odottaa muuta.

Ensi kerralla varmaan parempi?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Oliskohan kaveri ollu kirjoittaessaan kännissä? Silloinhan sitä tulee kaikenlaista kirjoiteltua.