tiistai 27. tammikuuta 2015

Aloite asioiden järjestämiseksi


Nykyaika on niin kiihkeää, että kansalaisetkin saavat tehdä valtuustoaloitteita, joten katsoin velvollisuudekseni laatia seuraavan aloitteen, sillä raju on ajan riento kuten demari sanoo.


Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, ja arvoisa parvella seuraava yleisö!

On parempi vaikka nääntyä nälkään, kuin alistua vieraiden heimojen poljettavaksi.

Nykyisen Kotkan kaupungin rajat noudattelevat varsin hyvin vanhoja Kymin kunnan rajoja. Meillä olisi oikeus vaatia enemmänkin, mutta aluksi tyydymme tähän. Näiden rajojen sisällä meille kuuluvat vapaus ja itsemääräämisoikeus.

Kotkan onkin aivan ensimmäiseksi kartoitettava alueella kauan vaikuttaneet, hedelmällisiksi osoittautuneet maanomistajasuvut. Sen jälkeen toimitetaan Fuksin niityllä - tarvittaessa laajennetaan Arto Tolsa Areenan puolelle - näiden sukujen päämiesten välillä vaali, jonka voittaja lyödään Kymin ruhtinaaksi. Vaaliin voi äänestäjänä osallistua jokainen 24-vuotta täyttänyt, kotkalaista syntyperää oleva vapaa mies ja vaali suoritetaan käsiä nostamalla tai vaihtoehtoisesti arvalla. Vaalin jälkeen ruhtinas valitsee vanhalle Karhulan alueelle ja Kotkan saarelle omat käskynhaltijansa. Erilaisten valtuustojen, hallitusten ja lautakuntien hajottamiselle ja uudelleenjärjestämiselle monarkistisellle pohjalle annetaan puolen vuoden määräaika.

Kymin Ruhtinaskunnan ulkopoliittiseksi tavoitteeksi tulee pitää yhteyttä muihin monarkiaan mielistyneisiin suomalaisiin. Päämääränä olisi jakaa maa yhdeksäksi itsehallinnolliseksi maakunnaksi historiallisten maakuntien mukaan. Nämä maakunnat jakautuisivat edelleen kihlakuntiin ja kihlakunnat pitäjiin, kauppaloihin ja kaupunkeihin. Vain historiallisille kaupungeille myönnettäisiin kaupunkioikeudet. Lopulta maakuntien ruhtinaat valitsisivat keskuudestaan, mieluiten arvalla, Suomelle kuninkaan.

Tämä, hyvät naiset ja herrat, on aitoa monarkiaa. Ei mitään Kokoomuksen ja RKP:n teiniprinsessaa kaipaavaa haihattelua. Kuten nimimerkki Cymbus on sanonut: “Kansamme kaipaa kuningasta! Talonpoikainen Suomemme ei kaipaa vääränlaista yhteiskuntamallia, vaan vapaiden suomalaisten vapaan maan, jonka johdossa on Jumalan asettama kuningas!

Esitänkin siis valtuustolle, että se mahdollisimman pikaisesti käsittelisi tämän aloitteen ja ryhtyisi sen ehdottamiin, varsin yksinkertaisiin toimenpiteisiin.

Hyvät naiset ja herrat! Sulkeudun suosioonne!

Ei kommentteja: