torstai 8. toukokuuta 2008

Kysyvälle vastataan

Kysymys:

Hei!

Kansalaisena tiedustelisin seuraavaa.

Valtionsyyttäjä Mika Illman esiintyi aamun TV-uutisissa ( 5.5.2008 ) vaatimassa uutta lainsäädäntöä, jotta niin sanottu "nettirasismi" saataisiin paremmin tuomituksi.

Lainaus uutisesta:

Rasististen rikosten yleistyttyä Suomessa internetistä on tullut ääriliikkeille ja vähemmistövihamielisille ryhmille yhä merkittävämpi kasvualusta. Suomen viranomaiset pitävät internetissä toimivia ääriryhmiä jo uhkana arjen turvallisuudelle.

Tunnen kolme tapausta ( ( Mikko Ellilä, Petri Peltonen ja nimimerkki Tomashot ), jotka Mika Illman on itse ajanut ja niissä kaikissa on saatu alioikeuden langettava tuomio. Kaikki kolme ovat sellaisia tapauksia, että mikäli rajaa on nyt vedetty niiden avulla, niin rajan tiukentaminen vielä niistä eteenpäin johtaa tilanteeseen, jossa kansalaisille kuuluva sanan- ja kokoontumisvapaus ovat yksinkertaisesti vakavasti vaarassa.

Kaikissa noissa kolmessa tapauksessa kyseessä olivat yksityiset ihmiset, eivät yhdistykset.

Kysynkin siis seuraavaa: Jos ei riitä, että noissa kolmessa asiassa saatiin aikaan tuomio, vaan valtionsyyttäjän pitäisi pystyä toimimaan vielä tehostetummin niin, onko esittää mitään selkeitä esimerkkejä siitä millaisia verkkosivustoja ja millaisia yhdistyksiä Mika Illman puheissaan aamun TV-uutisissa tarkoitti?

Jos valtionsyyttäjä esittää julkisesti väitteen, että Suomessa on rasistisia kansalaisia ja rasistisia yhdistyksiä, joiden takia keskeisiä kansalaisoikeuksia suojaavia lakeja pitää muuttaa vapauksia rajoittavaan suuntaan, hänen käsittääkseni pitäisi pystyä myös nimeämään niitä tai osoittamaan asiasta muuten selkeitä esimerkkejä.

t, Markku


Vastaus:

"Korjaus äskeiseen: ensimmäisellä rivillä kirjoitin "tiedostoja" vaikka
tarkoitin "sivustoja". Mika Illman
********************************************************************************************************
Hyvä Markku Stenholm

Minulla ei ole tiedossani muita tiedostoja kuin ne, joista poliisi on
suorittanut esitutkinnan ja toimittanut kertyneen aineiston syyttäjäller
syyteharkintaa varten. Tiedustelussanne tarkoitetun kannanottoni olen
keskeisesti perustanut Ulkoministeriön laatimaan raporttiin, joka on
toimitettu YK:N nk. CERD -komitealle. Liitteenä seuraa ote sanotusta
raportista.

Kiinnitän huomiota vielä siihen, että Ruotsissa on tämänkaltainen
lainsäädäntö voimassa (lag om ansvar för elektroniska anslagstavlor),
vaikka siellä ylläpidetään vähintäänkin yhtä tiukkaa sananvapauden suojaa
kuin meillä.

Toisaalta ymmärrän hyvin, että toisenlaisiakin käsityksiä on olemassa ja
että myös painavia vastaargumentteja voidaan esittää. Siksi puhun
nimenomaan asian harkitsemisesta ja selvittämisestä - en muitta mutkitta
po. lainsäädännön käyttöön ottamisesta.

Kohteliaimmin,


Mika Illman
Valtakunnansyyttäjänvirasto / Riksåklagarämbetet
PL / PB 333
00181 HKI / HFRS
010 362 0824"

Vastauksessa liitteenä oleva raportti löytyy tuolta 17 - 19 raportti elokuu 2007. Liite sisälsi sen neljännen artiklan*.

On siis ilmeisesti lähdettävä siitä, että Petri Peltosen, Tomashotin ja Mikko Ellilän tapaukset ovat sellaisia esimerkkejä rasismin lisääntymisessä Suomessa, että niiden vuoksi olisi muutettava sanan- ja kokoontumisen vapautta koskevaa lainsäädäntöä.*
  1. Aiemmat suositukset

Rasistinen, syrjivä ja muukalaisvastainen aineisto internetissä


  1. CERD-komitea esitti huolestuneisuutensa rasistisen, syrjivän ja muukalaisvastaisen aineiston levittämisestä internetin välityksellä ja suositteli ryhdyttävän toimenpiteisiin rasistisen propagandan leviämisen estämiseksi.

  1. Internetissä ilmenevä rasismi ja muukalaisvastaisen aineiston levittäminen ovat edelleen ongelmia. Keinoina laittoman ja haitallisen sisällön torjunnassa ovat tiukka lainsäädäntö, tehokas valvonta sekä aktiivinen kansainvälinen yhteistyö. Onnistunut valvonta vaatii viestiä päättäjiltä rikoksen vakavuudesta sekä oma-aloitteista toimintaa poliisilta. Käytössä olevat keinot tulisi hyödyntää tehokkaammin ja uusia keinoja, kuten pakollisia keskustelupalstan valvojia tai aineiston etukäteisseulontaa, tulisi kehittää. Uudet menettelytavat puuttua internetissä olevaan lapsipornografiaan ovat osoittaneet, että rikolliseen materiaaliin internetissä voidaan tarvittaessa puuttua menestyksekkäästi.

  1. Sinänsä laillisten, mutta haitallisten sisältöjen torjunta vaatii viranomaisten ja alan toimijoiden välistä yhteistyötä sekä toimialan itsesääntelyä. Mm. vähemmistövaltuutettu, poliisi sekä kansalaisyhteiskunta ovat työskennelleet yhteistyössä internetin palveluntuottajien (Internet Service Providers) kanssa lisätäkseen näiden aktiivisuutta hallinnoimillaan verkkosivuilla.

  1. Internetissä julkaistavan rasistisen materiaalin yhteydessä syyllisten henkilöllisyyttä on yleensä vaikeaa selvittää ja myös materiaalin poistaminen on usein vaikeaa. Portaalin ja keskustelupalstan ylläpitäjät voivat joutua joissakin tapauksissa vastuuseen rikoksentekijänä tai osallisena, jos he toistuvasti laiminlyövät poistaa yleisön saatavilta viestin, joka on sisällöltään selvästi lainvastainen. Johtamis- ja valvontavelvollisuuden laiminlyönyt vastaava toimittaja voidaan tietyin edellytyksin tuomita sananvapauslain 13 §:n mukaisesta päätoimittajarikkomuksesta sakkoon.

  1. Sananvapauslainsäädännön vuonna 2004 voimaan tullut uudistus oikeuttaa verkkoviestin tunnistamistietojen luovuttamisen viranomaisille, jos viestin toimittaminen yleisön saataville on todennäköisesti lainvastaista (17 §), ja verkkoviestin jakelun keskeyttämisen tuomioistuimen, tutkinnanjohtajan, syyttäjän tai asianomistajan hakemuksesta, jos viestin pitäminen yleisön saatavilla on ilmeisesti lainvastaista (18 §). Jos tuomioistuin antaessaan ratkaisunsa syyteasiassa katsoo, että sivuston sisältö on täyttänyt rikoksen tunnusmerkistön, voi se määrätä, että sivusto on poistettava yleisön saatavilta (22 §)

  1. Sananvapauslain edellä mainitut säännökset soveltuvat kuitenkin vain Suomessa harjoitettuun julkaisutoimintaan. Jos lainvastaista aineistoa levitetään palvelimelta, joka sijaitsee ulkomailla, edellyttää esimerkiksi tunnistamistietojen saaminen, että ao. ulkomaan viranomaiset antavat tarvittavaa oikeusapua. Sama koskee verkkoviestin jakelun keskeyttämismääräyksen ja sivuston poistamista koskevan määräyksen täytäntöönpanoa.

  1. Käytännössä rasistista aineistoa levitetään hyvin yleisesti USA:ssa sijaitsevien palvelinten kautta. USA kieltäytyy pääsääntöisesti näissä tapauksissa pyydetyn oikeusavun antamisesta vedoten omaan sananvapauslainsäädäntöönsä. Tämä rajoittaa varsin tuntuvasti Suomen viranomaisten mahdollisuuksia puuttua tehokkaasti internetissä julkaistavan rasistisen materiaalin levittämiseen.

Oikeuskäytäntöä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan


  1. Rikoslain 11 luvun 8 §:n mukaisia rikosjuttuja (kiihottamista kansanryhmää vastaan) käsitellään melko harvoin tuomioistuimissa. Vähemmistövaltuutettu teki vuonna 2006 tähän liittyviä tutkintapyyntöjä koskien noin neljääkymmentä internetsivustoa/blogia. Vuoden 2006 lopussa tällaisia tapauksia oli valtakunnansyyttäjän-virastossa vireillä 15. Vuonna 2005 tapauksia oli yhdeksän. Määrä on lisääntynyt vuosittain.

  1. Aikavälillä 1.1.2002–30.9.2006 tuomioistuimissa annettiin vain kaksi tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, joista ensimmäisessä syytteet hylättiin ja toisessa syytetty tuomittiin yhteensä 300 euron sakkorangaistukseen (Helsingin hovioikeus). Tuomion perusteluissa todetaan, että julkaistun tekstin juutalaisvastaisuus, jolla on pyritty saamaan lukijoissa aikaan samanlainen halveksunta juutalaisia kohtaan kuin syytetyllä itsellään on, on loukkaamistarkoituksessa tapahtunut uskonnon häpäiseminen ja on sen vuoksi tahallinen niin kiihottamisena kansanryhmää vastaan kuin myös uskonrauhan rikkomisena. Se, että vastaaja itse piti väitteitään totuudenmukaisina ei poistanut tahallisuutta.

4 kommenttia:

Kertoja kirjoitti...

"Suomen viranomaiset pitävät internetissä toimivia ääriryhmiä jo uhkana arjen turvallisuudelle."

Jos se tarkoittaa minua, Ellilää tai Thomashotia, niin meistähän Ellilä sai käräjäoikeudessa kovimman tuomion (oliko se nyt 60 päiväsakkoa). Tosin runokirjani Syitä ja seurauksia tuomittiin takavarikoitavaksi. Mika Illman vastusti valitustani hoviin, joten siellä tuomioni ei voi koventua. Jos me olemme vakavana vaarana arjen turvallisuudelle, niin voisi luulla että tuomion pitäisi olla kovempi.

Toinen vaihtoehto on se, että meitä ei tarkoitettu.

Kolmas ja todennäköisin vaihtoehto on se, että Illman elää muiden tiedostajien tapaan omassa todellisuudessaan eikä ymmärrä todellisia uhkia.

IDA kirjoitti...

En minäkään oikein osaa pitää teitä uhkana arjen turvallisuudelle. Eikä teistä saa oikein ryhmääkään. Pitäisikö muodostaa sellainen: Helsingin kolmoset, tuo internetissä pesivä valtiollinen turvallisuusuhka :)

Toinen viranomainen, jota uutiset asian tiimoilta haastatteli oli se Westphalen, ehkä hänellä on parempaa tietoa.

Toisaalta ei meillä suurta hätää ole. Suomen Ulkoministeriö sentään on hereillä ja lähettelee YK:lle raportteja, jossa se ilmaisee huolensa USA:n sananvapaudesta.

Kumitonttu kirjoitti...

Käytännössä rasistista aineistoa levitetään hyvin yleisesti USA:ssa sijaitsevien palvelinten kautta. USA kieltäytyy pääsääntöisesti näissä tapauksissa pyydetyn oikeusavun antamisesta vedoten omaan sananvapauslainsäädäntöönsä.

Ihmis- ja sananvapausoikeuksien kotimaa Suomi tässä linjaa, että Yhdysvalloissa rasismi on sallittua ja sitä oikein tuetaan typerällä lainsäädännöllä jostain ns. "sananvapaudesta" huolehtimalla.

Aikavälillä 1.1.2002–30.9.2006 tuomioistuimissa annettiin vain kaksi tuomiota kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, joista ensimmäisessä syytteet hylättiin ja toisessa syytetty tuomittiin...

Joten tahtia on kiristettävä verkonsilmiä kuristamalla.

IDA kirjoitti...

"Ihmis- ja sananvapausoikeuksien kotimaa Suomi tässä linjaa, että Yhdysvalloissa rasismi on sallittua ja sitä oikein tuetaan typerällä lainsäädännöllä jostain ns. "sananvapaudesta" huolehtimalla"

Jep. Käsittääkseni tuo on Ulkoministeriön YK:lle lähettämä virallinen selvitys.

Vielä muutama vuosi sitten luulin, että valtiota pitävät, politiikoista huolimatta, pystyssä viisaat ja sivistyneet virkamiehet. Vanhetessa näköjään viisastuu, valitettavasti.